Természetvédelmi szakügyintéző

Heves Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Heves Megyei Kormányhivatal

természetvédelmi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 26. pontja alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Táj- és természetvédelmi szakterületen hatósági engedélyezési és egyéb eljárások lefolytatása, ellenőrzés, szakhatósági állásfoglalások, szakvélemények, tájékoztatások kiadása, továbbá az egyes szakterületeket érintő közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, természetvédelmi adatbázisok kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) 2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről (Áttv) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felsőoktatásban agrár, erdészeti, természettudományi, pedagógus-képzés, műszaki, környezetvédelmi mérnöki, természetvédelmi mérnöki, gazdaságtudományok, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti környezetvédelmi, mezőgazdasági, vegyipari szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hatósági, vagy igazgatási területen szerzett tapasztalat, különösen, természetvédelmi, vízügyi, erdészeti, növény- és tajalvédelmi szakterületeken, vagy ezen szakterületeken szerzett tervezői tapasztalat

        Természetvédelmi szakterületen jó fajismeret

        Heves megyei lakóhely, helyismeret

        B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű koordináló képesség, ügyfél centrikus hozzáállás

        Kiváló szintű önálló döntéshozatali képesség

        Kiváló szintű rugalmasság, terhelhetőség

        Kiváló szintű önálló, pontos munkavégzés

        Kiváló szintű problémamegoldó képesség, csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes önéletrajz, Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fónagy-Virág Ákos nyújt, a +3620/5037-590 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEB/HUM/861/2016. , valamint a munkakör megnevezését: természetvédelmi szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEB/HUM/861/2016., valamint a munkakör megnevezését: természetvédelmi szakügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Fónagy-Virág Ákos részére a fonagy-virag.akos@heves.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/9d/13000/Kornyezetvedelmi_szakugyintezo_1.pdf#!DocumentBrows - 2016. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között
történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormanyhivatal.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812954   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.