Szakszolgálat szakmai vezető

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Szakszolgálat szakmai vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.11.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Dobó tér 6/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közvetlenül irányítja a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkáját. Feladata a Szakszolgálat zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Felelős a szakmai területén folyó munka teljes körű adminisztrációjának elkészítéséért és aktualizálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV:30.) NM rendelet 2.számú melléklet szerinti szakképesítés,

        gyermekvédelem területén szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

        szociális szakvizsga vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül megszerzését

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

        Pályázat írásban való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jungné Richter Judit igazgató nyújt, a 36/427-544 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3300 Eger, Dobó tér 6/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23-27/2016/103 , valamint a munkakör megnevezését: szakszolgálat szakmai vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3300 Eger, Dobó tér 6. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23-27/2016/103, valamint a munkakör megnevezését: szakszolgálat szakmai vezető.

        Elektronikus úton Dr. Jungné Richter Judit igazgató részére a hmgyk@hmgyk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746246   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.