Szociális gondozó

Hetvehelyi Idősek Klubja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hetvehelyi Idősek Klubja

Szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás keretein belül Okorvölgy, Szentkatalin községek közigazgatási területén az idős emberek igény szerinti gondozása, koordinálása a 1993. évi III. törvény alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szociális gondozó, vagy szociális segítő, vagy szociális szakgondozó, vagy általános ápoló,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, iletve bevándorolt vagy letelepedett státusz, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, jó kapcsolatteremtő képesség, empátia készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van, szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is, nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wágner Ibolya nyújt, a 06305516544 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hetvehelyi Idősek Klubja címére történő megküldésével (7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 776/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Hetvehelyi Idősek Klubja címére történő megküldésével (7681 Hetvehely, Rákóczi utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 776/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó.

        Elektronikus úton Wágner Ibolya részére a wibolya@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hetvehely.hu - 2016. november 28.

        Hetvehely Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2016. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831809   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.