Pedagógiai asszisztens

Hétszínvirág Óvoda - Ercsi

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ercsi Hétszínvirág Óvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2451 Ercsi, Türr István utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, végettséget igazoló bizonyítványok másolata, erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ábrahám Gabriella nyújt, a 06 25 492 260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hétszínvirág Óvoda - Ercsi címére történő megküldésével (2451 Ercsi, Türr István utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 149/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Hétszínvirág Óvoda - Ercsi címére történő megküldésével (2451 Ercsi, Türr István utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 149/2016., valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759229   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.