Rezidens orvos az alább felsorolt szakképzések területén

Heim Pál Gyermekkórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Heim Pál Gyermekkórház
osztályaira

rezidens orvos az alább felsorolt szakképzések területén

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Üllői út 86.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermeksebészet, ortopédia és traumatológia, orvosi laboratóriumi diagnosztika, radiológia szakterületen orvosszakmai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvosi diploma,

        egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakiránynak megfelelő diplomadolgozat és/vagy TDK dolgozat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, diploma másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heim Pál Gyermekkórház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPK/38./2016. , valamint a munkakör megnevezését: rezidens orvos az alább felsorolt szakképzések területén.         Postai úton, a pályázatnak a Heim Pál Gyermekkórház címére történő megküldésével (1089 Budapest, Üllői út 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPK/38./2016., valamint a munkakör megnevezését: rezidens orvos az alább felsorolt szakképzések területén.

        Elektronikus úton Tóth Katalin részére a munkaugy@heimpalkorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Heim Pál Gyermekkórház honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot Tóth Katalin humánerőforrás gazdálkodási osztályvezetőnek címezve kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822434   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.