CT operátor

Heim Pál Gyermekkórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Heim Pál Gyermekkórház
CT/Intervenciós radiológiai osztályra

CT operátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Üllői út 86.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

vizsgálatok végzése, adminisztráció.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, képi diagnosztikai asszisztensi végzettség.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heim Pál Gyermekkórház címére történő megküldésével (1089 Budapest, Üllői út 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPK/33./2016. , valamint a munkakör megnevezését: CT operátor.         Postai úton, a pályázatnak a Heim Pál Gyermekkórház címére történő megküldésével (1089 Budapest, Üllői út 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPK/33./2016., valamint a munkakör megnevezését: CT operátor.

vagy

        Elektronikus úton Tóth Katalin részére a munkaugy@heimpalkorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Tóth Katalin humánerőforrás gazdálkodási osztályvezetőnek címezve kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Heim Pál Gyermekkórház honlapja - 2016. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Bérezés: az egészségügyi szakdolgozók bértáblája alapján.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751480   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.