Védőnő

Héhalom Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Héhalom Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3041 Héhalom, Petőfi út 1.

Nógrád megye, 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 79.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása. A területi védőnő látja el Héhalom és Egyházasdengeleg községekben a védőnői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnői oklevél,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai, fényképes önéletrajza

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor a nyílt ülés tartásához hozzájárul-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakos József polgármester nyújt, a + 36 32 482 045 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Héhalom Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3041 Héhalom, Petőfi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 457-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Héhalom Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3041 Héhalom, Petőfi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 457-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Személyesen: Bakos József polgármester, Nógrád megye, 3041 Héhalom, Petőfi út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Héhalom Község honlapja www.hehalom.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772166   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.