Pénzügyi-adóügyi ügyintéző

Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű a pénzügyi-adóügyi előadó szülési szabadsága –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3041 Héhalom, Petőfi út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/16 Pénzügyi igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a kommunális adó, valamint a helyi iparűzési adóval kapcsolatos ügyintézés
- A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése
- az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés
- az adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörébe tartozó feladat és hatáskörök gyakorlása
- közmunkaprogrammal kapcsolatos feladatok ellátása
- munkakörébe tartozó statisztikai jelentések elkészítése
- jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása
- házipénztár kezelése
- helyiségbérleti díjak számlázása
- leltározási, selejtezési feladatok komplex ellátása
- munkaügyi jelentések készítése, nyilvántartások vezetése
- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
- banki utalások teljesítése, számlák kiegyenlítése, nyilvántartása
-ingatlankataszteri nyilvántartás vezetése
- méhészek nyilvántartása
-ügyviteli feladatok ellátása
-esélyegyenlőségi felelősi feladatok ellátása
- ügyfélfogadás az által intézett ügyekben

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzati szervnél szerzett ügyintézői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs és szervező képesség, problémamegoldó és együttműködési képesség, ügyfélközpontúság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázóval szemben alkalmazása esetén kizáró ok, illetve összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schirling István jegyző nyújt, a +36 32 482 045 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3041 Héhalom, Petőfi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 570/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3041 Héhalom, Petőfi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 570/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-adóügyi ügyintéző.

        Személyesen: Schirling István jegyző, Nógrád megye, 3041 Héhalom, Petőfi út 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a jegyző dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hehalom.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772105   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.