Szociális gondozó

Hegyvidéki Szociális Központ - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hegyvidéki Szociális Központ
Házi segítségnyújtás

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 XII., Böszörményi út 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás keretében a személyi gondozás és a szociális segítés résztevékenységeinek biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csuka Istvánné nyújt, a 275-4861 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hegyvidéki Szociális Központ - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 553/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Hegyvidéki Szociális Központ - Budapest címére történő megküldésével (1126 Budapest, Böszörményi út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 553/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

        Elektronikus úton Csuka Istvánné részére a csuka.maria.heszak@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759213   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.