Falugondnok

Hegymeg Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hegymeg Község Önkormányzata

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3786 Hegymeg, Petőfi Sándor út 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok ellátása, falugondnoki autó vezetése, idősek ellátása, szociális gondoskodás az arra rászorultak részére, gyógyszer receptek kiváltása, ebéd szállítása, télen hóeltakarítás, nyáron fű kaszállás, személyszállítás (orvoshoz, bevásárlásra, hagyatéki eljárásra, szakorvosi rendelésre, stb.) gyermekek oktatással, sporttal kapcsolatos utaztatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, Falugondnoki,

        Gépkocsivezetői (autóbusz vezetői) gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Műszaki ismeret, helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettség, képesítést igazoló okirat másolata, vezetői engedély másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásáról. Amennyiben falugondnoki képesítéssel nem rendelkezik, úgy nyilatkozat a képesítésen való részvétel vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hegymeg Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3786 Hegymeg, Petőfi Sándor út 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19-13/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Hegymeg Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3786 Hegymeg, Petőfi Sándor út 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19-13/2016., valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768285   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.