Közművelődési szakember II.

Hegyfalu Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hegyfalu Község Önkormányzata

Közművelődési szakember II.

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9631 Hegyfalu, Kossuth utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A település közművelődési, közösségi életének koordinálása, programok szervezése, információs szolgáltatások, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, a település életét érintő rendezvények, állami és helyi ünnepek programjának megszervezése, lebonyolítása. Könyvtári feladatok ellátása. Kapcsolattartás a megyei Könyvtárellátó Intézettel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, közművelődési végzettség, szakképesítés (2/1993. (I.30.) NKM rendeletben előírt felsőfokú közművelődési szakképesítés),

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bűntetlen előélet

        3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

        Kiváló komunikációs készség, kreativitás

        Önálló feladatvégzés, feladatmegoldás

        Stressztűrőképesség

        Szervezőkészség

        Segítőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartok Tibor polgármester nyújt, a 95/340-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hegyfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9631 Hegyfalu, Jókai utca 20-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2905/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember II..         Postai úton, a pályázatnak a Hegyfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9631 Hegyfalu, Jókai utca 20-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2905/2016, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember II..

        Személyesen: Bartok Tibor polgármester, Vas megye, 9631 Hegyfalu, Jókai utca 20-22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822489   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.