Védőnő

Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Abaújvári Védőnői Körzet területi ellátással (Abaújvár-Kéked-Pányok-Zsujta)

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3898 Abaújvár, Petőfi 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok ellátása az Abaújvári védőnői körzetben (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta települések)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Védőnő,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Annak hiteles igazolása, hogy a pályázó rendelkezik az előírt képesítéssel; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; Részletes szakmai önéletrajz; Az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány másolata; Jogosítvány másolata; Nyilatkozat, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; Nyilatkozat, hogy nyilvános vagy zárt ülés keretében kéri az elbírálást.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sivák Tamás a társulás elnöke nyújt, a 46/388-082; 30/315-8922 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás címére történő megküldésével (3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. Gönci Közös Önkormányzati Hivatal ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-8/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás címére történő megküldésével (3898 Abaújvár, Petőfi út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-8/2016., valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

        Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. Gönci Közös Önkormányzati Hivatal .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa bírálja el a 2016. október 31-ét követő társulási tanácsülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az Abaújvári védőnői körzethez tartozó önkormányzatok hivatalos hirdetőtáblája

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 7.

ID: 2717374   Megjelentetés dátuma: 2016.09.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.