Kulturális menedzser

Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár

kulturális menedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2481 Velence, Tópart utca 52.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kulturális intézményközpont egyszeri és állandó programjainak, a város szabadtéri és tömegrendezvényeinek szervezése és lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, művelődésszervező, andragógus, közművelődési szakember, kulturális rendezvényszervező,

        kulturális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        saját gépjármű

Elvárt kompetenciák:

        precizitás, pontosság, nagy munkabírás,

        jó szervezőkészség,

        magas fokú kommunikációs képesség szóban és írásban,,

        együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sinkáné Mihály Zita intézményvezető nyújt, a 06-22-472-453 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2020/2016. , valamint a munkakör megnevezését: kulturális menedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2020/2016., valamint a munkakör megnevezését: kulturális menedzser.

        Elektronikus úton Heinczné Horváth Edina humánerőforrás szakreferens részére a heinczne.edina@velence.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell az igénylést igazoló iratot. A jelentkezésekkel kapcsolatban Velence Város Polgármesterének egyetértésével az intézmény vezetője dönt. A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.velence.hu - 2016. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828190   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.