Osztályvezető

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki Koordinációs és Beruházási Osztály

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklete 32. pontjában Település-, terület-és vidékfejlesztés-üzemeltetési feladatkör I. besorolási osztályban és a 24. pontjában Koordinációs feladatkör I. besorolási osztályban meghatározottak szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Felelős az osztály munkájáért, annak jogszerű működéséért. Felelős az osztály feladatkörébe tartozó, illetve esetenként rá bízott feladatok döntés-előkészítéséért és határidőben történő végrehajtásáért. Előkészíti a feladatköréhez tartozó testületi előterjesztéseket, köteles részt venni meghívás alapján a képviselő-testületi és bizottsági üléseken. Gondoskodik a döntések végrehajtásáról. Az osztály fontosabb feladatkörei: önkormányzati közszolgáltatási feladatok koordinálása, beruházások bonyolítása, útügyi és közlekedéssel kapcsolatos ügyek, környezetvédelmi és energia ügyek intézése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Műszaki Koordinációs és Beruházási Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 24 és 32. pontjában I. besorolási osztályban meghatározottak szerint. ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási gyakorlat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        műszaki, építész-, építő-, vízügyi, közlekedési felsőfokú iskolai végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik.

        nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele, szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19943/2016 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19943/2016, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat érvényessége: A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hatvan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hatvan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 20.

ID: 2732368   Megjelentetés dátuma: 2016.09.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.