Szociális és mentálhigiénés munkatárs

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló és Gondozó Otthon

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
mentálhigiénés csoport

szociális és mentálhigiénés munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2687 Bercel, Petőfi S. út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konfliktuskezelés, lelki egészségvédelem. Krízishelyzet felismerés, szükség szerint kezelés, agresszió felismerés, szükség szerint kezelés. Szabadidős- és kulturális tevékenységek szervezése, bonyolítása. Adminisztratív feladatok ellátása, pszichoterápiás állapotfelmérő tesztek elkészítése, értékelése, dokumentáció elvégzése. Rehabilitációs és rekreációs foglalkozások szervezése. Egyéni elbeszélgetés és kis csoporttal való foglalkozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti végzettség,

        Szociális területen szerzett jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett személy. Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, lelkész, teológus, pszichológus, szociális munkás, szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, tiflopedagógus, logopédus,

        Rugalmas, terhelhető, empatikus. Rendszerszemlélet, logikus, elemző gondolkodás, kreativitás. Jó kommunikációs és együttműködési képesség. Konfliktuskezelés, határozottság.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzési képesség, minőségi és hatékony munkavégzés, megbízhatóság, precizitás, pontosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszony, munkaviszony igazolások. Nyilatkozat a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló és Gondozó Otthon címére történő megküldésével (2687 Bercel, Petőfi S. út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 351/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló és Gondozó Otthon címére történő megküldésével (2687 Bercel, Petőfi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 351/2016., valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok elbírálását az intézményvezető által kijelölt bizottság végzi. A pályázati eredményről a munkáltató értesítést küld.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bercelrehab.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Postai úton, a pályázatnak a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon címére történő megküldésével (2687 Bercel, Petőfi út 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 351/2016., valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bercelrehab.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761549   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.