Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi-számviteli ügyintézői feladatkör ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A feladatkörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében költségvetés készítése, főkönyvi könyvelés az előirányzatok, kötelezettségvállalások, pénzügyi teljesítések, vagyonváltozások vonatkozásában. Költségvetési jelentések, mérlegjelentések, beszámolók készítése, illetve ezekben való részvétel. Statisztikai adatszolgáltatások teljesítése. Állami támogatások igénylésével, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Gazdálkodási jogkörök tekintetében érvényesítés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Az Ávr. 55. § (3) bekezdése alapján:felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, vagy legalább középfokú iskolai végzettség és emellett pénzügyi-számviteli képesítés.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Számviteli területen, költségvetési vagy vállalkozói könyvelésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető nyújt, a 72/480-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 639-38/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7815 Harkány, Kossuth L. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 639-38/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.

        Elektronikus úton dr. Markovics Boglárka jegyző részére a jegyzo@harkany.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkársága, Baranya megye, 7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázatok eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.harkany.hu - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harkany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2749983   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.