Közművelődési szakember III.

Hantos Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kultúrház

Közművelődési szakember III.

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2434 Hantos, Köztársaság tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A település közművelődési, közösségi életének koordinálása, programok szervezése, információs szolgáltatások, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, bérbeadások koordinálása, kulturális pályázatok figyelése, megírása, a település életét érintő rendezvények, állami és helyi ünnepek programjának megszervezésének támogatása, előkészületek segítése. Könyvtári feladatok ellátása. Kapcsolattartás a megyei Könyvtárellátó Intézettel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Legalább középfokú iskolai végzettségre épülő középfokú szakirányú szakképesítés (2/1993. (I.30.) NKM rendeletben előírt középfokú közművelődési szakember szakképesítés),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Alap szintű Internetes alkalmazások,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben betöltött szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Fejlesztő és szabadidős programok megvalósításában szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számítástechnikai ismeretek,

        Helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű Kommunikációs készség

        Kiváló szintű Kreativitás

        Kiváló szintű Munkabíró képesség

        Önálló feladatvégzés, feladatmegoldás

        Stressztűrőképesség

        Szervezőkészség

        Segítőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai életrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Előnyt jelentő feltételek meglétét igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglaltak személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez

        Amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fischer József nyújt, a 06/25/506000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hantos Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2434 Hantos, Nagylóki út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 820/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember III..         Postai úton, a pályázatnak a Hantos Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2434 Hantos, Nagylóki út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 820/2016, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember III..

        Személyesen: Fischer József, Fejér megye, 2434 Hantos, Nagylóki út 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Önkormányzat hirdetőtáblái - 2016. október 5.

        Az Önkormányzat honlapja "www.hantos.hu" - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hantos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756416   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.