Tájékoztató könyvtáros

Hankó István Művészeti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hankó István Művészeti Központ

tájékoztató könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály út 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tájékoztató és olvasószolgálati feladatok teljes körű ellátása, gyűjteményszervezés, állományvédelem, állományellenőrzés, statisztikai adatszolgáltatás; rendezvények, foglalkozások szervezése, lebonyolítása, adminisztratív feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, informatikus-könyvtáros,

        világ nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        könyvtárosi munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs, problémamegoldó készség, rugalmasság, precizitás, csapatmunka, könyvt. adatbázis ism.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű Szirén IKR ismerete, jártasság webes felületek szerkesztésében, digitalizálási ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, bizonyítvány másolatok, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, ill. a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely Attila Imre nyújt, a 06-30-652-1052 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hankó István Művészeti Központ címére történő megküldésével (2230 Gyömrő, Fő tér 1. b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/12238-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Hankó István Művészeti Központ címére történő megküldésével (2230 Gyömrő, Fő tér 1. b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/12238-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: tájékoztató könyvtáros.

        Elektronikus úton Székely Attila Imre részére a hi.muvkozpont@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Székely Attila Imre igazgató / Hankó István Művészeti Központ, Pest megye, 2230 Gyömrő, Fő tér 1. b .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírás szempontjainak megfelelő pályázók személyes elbeszélgetésen vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 11.

ID: 3185038   Megjelentetés dátuma: 2017.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.