Szociális gondozó

"Háló" Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

"Háló" Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.10.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7017 Mezőszilas, Fő utca 117/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek házi segítségnyújtásával kapcsolatos gondozói tevékenységek: életvezetés segítése, segítségnyújtás a gondozottak ügyeinek intézésében, társas kapcsolatok fenntartásának segítése, háztartási tevékenységekben közreműködés. A gondozással kapcsolatos dokumentáció naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján, szociális gondozó és ápoló,

        Idősgondozás területén szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B-kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség,,

        Kiváló szintű kommunikációs és szervező képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a pályázatnak nem, de az állás betöltésének feltétele

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Békésiné Hermesz Éva nyújt, a 06 70 333 8842 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a "Háló" Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/13/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a "Háló" Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/13/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

        Elektronikus úton Békésiné Hermesz Éva részére a hermeszeva.halo@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Békésiné Hermesz Éva, Fejér megye, 7013 Cece, Deák Ferenc utca 44. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a határidő lejártát követően a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott 3 tagú bizottság meghallgatja, véleményezi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756390   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.