Iskolavédőnő

Halászteleki Humánszolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Halászteleki Humánszolgáltató Központ

Iskolavédőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Somogyi B. 50-52 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Isklavédőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

        cselekvőképesség

        3 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        iskolavédőnő munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

        Erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

        Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Halászteleki Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Iskolavédőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Halászteleki Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2016, valamint a munkakör megnevezését: Iskolavédőnő.

vagy

        Elektronikus úton Svelán Tímea intézményvezető részére a svelan.timea@halasztelek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.halasztelek.hu - 2016. november 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 13.

ID: 2810925   Megjelentetés dátuma: 2016.11.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.