Szociális mentálhigiénés munkatárs

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Idősek Otthona Kisszállás
telephely

szociális mentálhigiénés munkatárs, intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.11.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Iskola utca 20-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vezetése alatt álló intézményben felelős az intézmény biztonságos, folyamatos működéséért. A szakmai tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok betartásával az intézmény tevékenységét koordinálja, összefogja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerint,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen megszerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, szakmai tapasztalatot és iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásáról, nyilatkozat cselekvőképességről és büntetlen előéletről, nyilatkozat adatkezelésről, továbbá alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász György intézményvezető nyújt, a 77/422-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális mentálhigiénés munkatárs.

        Elektronikus úton Juhász György intézményvezető részére a szocotthon@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Juhász György intézményvezető, Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763366   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.