Pedagógiai asszisztens

Hajó Utcai Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hajó Utcai Óvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Görbe utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti az óvodapedagógusok munkáját, közreműködik az óvodai csoportfoglalkozások előkészítésében, megvalósításában. Részt vesz az óvodai, óvodán kívüli programok szervezésében és szerepet vállal azok lebonyolításában. Segítséget nyújt a kisebb gyerekek öltöztetésében, étkeztetésében, valamint részt vesz a gyerekek nevelésében, felügyeletében, kísérésében, az intézményi adminisztratív feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        büntetlen előélet, továbbá a Kjt.20.§(2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c) - (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés

        cselekvőképesség,

        magyar állampolgárság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógiai asszisztens (OKJ 52 140 01 0000 00 00), vagy a pedagógiai- és családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02) szakképesítés,,

        legalább 1-3- év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        főiskolai/egyetemi végzettség és pedagógus szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Jó kommunikációs-, együttműködési és empatikus készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt.66.§ (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c) - (2e) bekezdésében foglaltakra

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Terdikné Szerencsi Katalin nyújt, a 52/413-867 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajó Utcai Óvoda címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Görbe utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 356/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Hajó Utcai Óvoda címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Görbe utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 356/2016., valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton Terdikné Szerencsi Katalin részére a hajo@ovoda.debrecen.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Terdikné Szerencsi Katalin, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Görbe utca 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822501   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.