Pénzügyi csoportvezető

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 16. pont pénzügyi igazgatási feladatok I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi csoportvezető feladatok ellátása. A képviselő-testület gazdálkodási, pénzügyi feladatkörébe tartozó döntés előkészítése, szervezése, végrehajtásának irányítása. Irányítja, koordinálja az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek, számviteli, gazdálkodási feladatait. Koordinálja a költségvetési szervek tervezési, beszámoló feladatait. A gazdálkodással kapcsolatos szabályok elkészítése, betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Az Önkormányzat pénzügyi, vagyongazdálkodási rendeleteinek előkészítése, végrehajtásának szervezése. Pályázati elszámolások készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi csoport irányítása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Pénzügy-Számviteli,

        Költségvetési szervnél, pénzügyi-számviteli munkakör - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló iratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1118-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1118-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi csoportvezető.

vagy

        Elektronikus úton Kovács János György jegyző részére a hajmaske@sednet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kovács János György jegyző, Veszprém megye, 8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltésére kiírt pályázatról a polgármester egyeztetésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hajmasker.hu - 2016. június 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk. Pályázat benyújtáson a Hivatalba történő beérkezés napját kell érteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajmasker.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763468   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.