Településfejlesztési, településüzemeltetési ügyintéző

Hajdúszovát község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúszovát község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Településfejlesztési, településüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. pontja: "Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör" I. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Településüzemeltetési-, műszaki feladatok ellátása, haszonbérleti szerződések elkészítése.Településüzemeltetéssel kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések előkészítése. Közműhálózattal,közvilágítással, településrendezéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A településen folyó önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában való részvétel. Önkormányzati tulajdonú épületek vonatkozásában beruházási, felújítási, karbantartási feladatok műszaki meghatározása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése, pénzügyi elszámolás előkészítése. Szakhatósági állásfoglalások előkészítése, önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokban döntés előkészítés. Önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítésében, írásában, bonyolításában való közreműködés, közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, megvalósításában való részvétel. Közbiztonsági referensi feladatok ellátása és ennek keretében együttműködés a társhatóságokkal. Telepengedélyezési eljárás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        felsőfokú képesítés az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett építész, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű irásbeli és szóbeli kommunikáció,

        Megbízható, precíz munkavégzés,

        Terhelhetőség, rugalmasság,

        Határozott fellépés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Önkormányzatnál azonos munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        Közigazgatási alap- év/vagy szakvizsga

        Pályázatíró képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igényléséről szóló igazolás, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bak Gézáné jegyző nyújt, a 52/559-211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszovát község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1144-21/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztési, településüzemeltetési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszovát község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4212 Hajdúszovát, Hősök-tere tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1144-21/2016, valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztési, településüzemeltetési ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Önkormányzat honlapja www.hajduszovat.hu - 2016. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyílvánításának jogát fenntartja. Próbaidő: 6 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757938   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.