Magasabb vezető

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016. 11. 01. napjától 2021. 10. 31. napj-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség; és a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének, vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának, és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat, vagy 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén az előzőektől eltérően legalább 10 éves szakmai gyakorlat, vagy szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettség és szakképzettség, és végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlat,,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai életrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program,

        iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozatot arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szólláth Tibor polgármester nyújt, a 52/381-411/105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14167-1/2016. , valamint a beosztás megnevezését: magasabb vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14167-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: magasabb vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hajdunanas.hu - 2016. szeptember 2.

        Hajdúnánási Újság - 2016. szeptember 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731299   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.