Esetmenedzser

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabály szerint a Család- és Gyermekjóléti Központ területén esetmenedzseri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben az esetmenedzser munkatársra előírt képesítések,

        családsegítés/gyermekjóléti szolgáltatás területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komorné Karap Mária nyújt, a 06-52-583-129 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 652/2016 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúhadházi Család -és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Béke utca 54. b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 652/2016, valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

        Személyesen: Komorné Karap Mária, Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hajdúhadház város honlapja - 2016. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálását követően próbaidő kikötésével kerül sor az alkalmazásra. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768690   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.