Területi védőnő

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Anya-, Csecsemő és Gyermekvédelmi Tanácsadó

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4087 Hajdúdorog, Iskola u. 2., II.kör.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnői oklevél,

        Büntetlen előélet,

        Tizennyolcadik életév betöltése,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Védőnői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza,

        a kiírásnak megfelelő szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi, teljes hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        eddigi munkaviszonyról, jogviszonyról szóló igazolások,

        hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkezési anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetik,

        hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkezési anyag tartalmát más személy is megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4733-5/2016. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4733-5/2016., valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának az érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hajdúdorog Város Honlapja - www.hajdudorog.hu - 2016. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831874   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.