Általános iskolai tanító

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

A munkavégzés helye
Hajdú-Bihar megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Zólyom utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben a tanítói végzettségnek megfelelő tantárgy oktatása, és a munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító szak,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás vagy büntető eljárás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz elérhetőségekkel

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Lászlóné intézményvezető nyújt, a 06-52/391-440 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4090 Polgár, Zólyom utca 14. Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/084/01843-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/084/01843-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.

        Elektronikus úton Bene Lászlóné intézményvezető részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tankerületi központ igazgatója a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hajdúböszörményi Tankerületi Központ honlapja

        Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazás - áthelyezés kivételével - 4 hónap próbaidő kikötésével történik. A kiíró nem vállalja a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával felmerült költség megtérítését. A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és a formai követelményeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A munkavégzés helye változó a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ illetékességi területén belül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 11.

ID: 3448969   Megjelentetés dátuma: 2018.07.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.