Gyógypedagógus

Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola
9. Számú Általános Iskolája

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolás korú tanulásban akadályozott tanulók nevelése-oktatása az iskola pedagógiai programja szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiai szakos tanára vagy oligofrénpedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, érvényes orvos egészségügyi alkalmassági vizsgálat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakterületen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló oklevél másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak benyújtását igazoló feladóvevény, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázati anyaga sokszorosításához, valamint a véleményezők és a döntéshozók felé történő továbbításhoz, nyilatkozat, hogy a pályázó állam elleni bűncselekmény miatt indult büntető eljárás hatálya alatt nem áll

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Antal intézményvezető nyújt, a 06-52/229-164 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/1128-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/1128-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Kiss Antal intézményvezető részére a info@bocskaia-hbosz.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kiss Antal, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola honlapja - 2016. október 11.

        Hajdúböszörmény városában helyben szokásos módon - 2016. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazás - áthelyezés kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A munkáltató a pályázat érvénytelenítésének jogát fenntartja. A kiíró nem vállalja a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával felmerült költség megtérítését. A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és a formai követelményeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763364   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.