Titkársági és munkaügyi ügyintéző

Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal

titkársági és munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.05.14. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4273 Hajdúbagos, Nagy utca 101.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Titkárság vezetésével kapcsolatos feladatok.
- Statisztikai adatszolgáltatások teljesítése.
- Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, igazgatásszervező alapdiploma,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű jó kommunikációs készség,

        Kiváló szintű problémamegoldó képöesség,

        Jó szintű szervezőkészség,

        terhelhetőség,

        Jó szintű fogalmazási készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        kézzel írt motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Varga László Balázs jegyző nyújt, a 52/567-212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4273 Hajdúbagos, Nagy utca 101. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1409/2016. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági és munkaügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4273 Hajdúbagos, Nagy utca 101. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1409/2016., valamint a munkakör megnevezését: titkársági és munkaügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Varga László Balázs jegyző részére részére a hajdubagos@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Dr. Varga László Balázs jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4273 Hajdúbagos, Nagy utca 101. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatokról a jegyző és a polgármester közösen dönt. A pályázat kiírója a pályáztatás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal hírdetőtáblája - 2016. november 28.

        hajdubagos.hu - 2016. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2832000   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.