Megyei tisztiorvos

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

megyei tisztiorvos

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Népegészségügyi feladatok ellátása: közegészségügyi (környezet- és település-egészségügy, élelmiszer- és táplálkozás-egészségügy, kémiai biztonság, iskola-egészségügy), járványügyi, egészségügyi igazgatási, egészségfejlesztési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény és az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 34.1. pontja szerinti (megyei, járási tisztifőorvos, tisztiorvos, helyettes megyei és járási tisztifőorvos feladatkör) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-129 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HB/02521/2018 , valamint a munkakör megnevezését: megyei tisztiorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HB/02521/2018, valamint a munkakör megnevezését: megyei tisztiorvos.

        Elektronikus úton Hajdu Sándorné részére a palyazat.kh@hajdu.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Központi Iktató (zárt borítékban, a munkakör megnevezésének feltüntetésével), Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 54. I. emelet 116.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül kerülnek elbírálásra. A beérkező pályázatokat a Népegészségügyi Főosztály főosztályvezetője bírálja el. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az állami tisztviselő felett az alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Népegészségügyi Főosztály főosztályvezetője gyakorolja. A kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a kormánymegbízott gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 17.

ID: 3313252   Megjelentetés dátuma: 2018.02.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.