Vizsgáztatási és utánképzési vizsgaszervezési szakügyintéző

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

vizsgáztatási és utánképzési vizsgaszervezési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 3. pontja szerinti közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az utánképzés szervezési, lebonyolítási és ügyviteli feladatainak ellátása.
A járművezető-képzés képzésfelügyeleti ellenőrzésének ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, műszaki végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Közúti járművezetői elméleti , műszaki és gyakorlati szakoktatói képesítés,

Elvárt kompetenciák:

        Számítógép felhasználó szintű alkalmazása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 06-52/504-129 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HB/15-HSZ/3395/2016. , valamint a munkakör megnevezését: vizsgáztatási és utánképzési vizsgaszervezési szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HB/15-HSZ/3395/2016., valamint a munkakör megnevezését: vizsgáztatási és utánképzési vizsgaszervezési szakügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A beérkező pályázatokat a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály főosztályvezetője bírálja el. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a kormánytisztviselő felett az alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály főosztályvezetője gyakorolja. A kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a kormánymegbízott gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830057   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.