Földmérési szakügyintéző

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Püspökladányi Járási Hivatala

földmérési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Kossuth 6 .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Elsőfokú földmérési eljárások lefolytatása; földmérési munkarészek vizsgálata; változások vezetése a digitális állományokban; földméréssel kapcsolatos beadványok, panaszok kivizsgálása; földmérési adatszolgáltatás; telekalakítási eljárások elsőfokon történő lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, és az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 16.2. pontja szerinti (földmérési és térképészeti feladatkör) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, agrár képzési területen földmérő és földrendező mérnöki szakon szerzett szakképzettség; műszaki képzési területen földmérő és térinformatikai mérnök szakon szerzett szakképzettség; okleveles építőmérnöki, okleveles erdőmérnöki, okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész, építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki szakképzettség ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel; informatikai képzési területen mérnökinformatikus szakon szerzett szakképzettség, vagy műszaki földtudományi szakon szerzett szakképzettség ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 52-504-129 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HB/03433-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: földmérési szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (4150 Püspökladány, Kossuth utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HB/03433-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: földmérési szakügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően 2016. december 15. napjáig kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetőek figyelembe. A benyújtott pályázatok akkor tekinthetők érvényesnek, ha a pályázati felhívásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelelnek. A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesülnek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az állami tisztviselő felett a munkáltatói jogkört a Püspökladányi Járási Hivatal hivatalvezetője gyakorolja azzal, hogy az állami tisztviselő kinevezéséhez a kormánymegbízott egyetértése szükséges.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818586   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.