Számviteli ügyintéző

Hagyományok Háza

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hagyományok Háza
Gazdasági Igazgatóság

számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 Budapest, Corvin tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény bérgazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátása. Személyi jellegű kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése az integrált könyvviteli rendszerben, gazdasági események kontírozása, bérkönyvelés. A bizonylatok tartalmi, formai követelményeinek ellenőrzése. Személyi előirányzatok, keretek felhasználásának figyelése. A kötelező pénzügyi egyezőségek biztosítása, ellenőrzése. Nem rendszeres juttatások számfejtése. Távollét és mozgóbér adatok rögzítése.
Közreműködés a jogszabályi előírások szerinti adatszolgáltatások elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelői végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon,

        Költségvetési tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó végzettség

        Bérszámfejtésben szerzett tapasztalat

        Kjt. és Mt. naprakész ismerete, gyakorlati alkalmazása

        EOS gazdálkodási rendszer ismerete

        KIRA rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Önálló felelősségteljes munkavégzés, jó kommunikációs készség, precizitás, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3217-1 , valamint a munkakör megnevezését: számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével (1011 Budapest, Corvin tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3217-1, valamint a munkakör megnevezését: számviteli ügyintéző.

        Elektronikus úton Mesterné Jávori Virág részére a gazdig@hagyomanyokhaza.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hagyományok Háza honlapja - 2016. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat elektronikusan meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre, lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban; megengedett méret legfeljebb 2 MB).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hagyomanyokhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768376   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.