Kozmetikus gyakorlati oktató

Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma

kozmetikus gyakorlati oktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. augusztus 24 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kozmetikus szakmai gyakorlati órák tartása. Nevelés-oktatási feladatok munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, a köznevelési törvény 3. sz. melléklet 9. pont alapján szerzett végzettség,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Szakoktatói főiskolai végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZSZC/M/604-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kozmetikus gyakorlati oktató.         Postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZSZC/M/604-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: kozmetikus gyakorlati oktató.

        Elektronikus úton Kaukerné Kovács Edit részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 4.

ID: 3411888   Megjelentetés dátuma: 2018.06.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.