Közszolgálati ügykezelő

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

közszolgálati ügykezelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

Ellátandó feladatok:

Általános adminisztrációs feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ügykezelői feladatok ellátása: iratkezelés, telefonközpont kezelése, ügyfélirányítás, mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        adminisztratív, irodai munkakörben szerzett tapasztalat, ügykezelői gyakorlat, ügykezelői alapvizsga, gyöngyöstarjáni helyismeret és lakóhely, német és/vagy angol nyelvtudás (társalgási szint)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja, adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Csaba jegyző nyújt, a 37/372025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1323-2/2016/GYT , valamint a munkakör megnevezését: közszolgálati ügykezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1323-2/2016/GYT, valamint a munkakör megnevezését: közszolgálati ügykezelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormányzati ügykezelőnek a kormányzati szolgálati jogviszony keletkezésétől számított hat hónapon belül ügykezelői alapvizsgát kell tennie. Ha a kormányzati ügykezelő az alapvizsgát az előírt határidőt követő hat hónapon belül nem teszi le, kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 27.

ID: 2741558   Megjelentetés dátuma: 2016.09.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.