Temetőgondnok

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

temetőgondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Heves megye, Gyöngyöstarján Köztemető, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A temető rendjének biztosítása. Temető nyitása és zárása, temetői létesítmény gondnoksága a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyöngyöstarjáni állandó lakcím, helyismeret

Elvárt kompetenciák:

        Jó empátia képesség, szociális érzékenység, együttműködési-és konflikuskezelési készség, pontosság,

        jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályáztató megismerheti, nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja meg a pályázatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Károly polgármester nyújt, a 37/372025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1593/2016/GYT , valamint a munkakör megnevezését: temetőgondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1593/2016/GYT, valamint a munkakör megnevezését: temetőgondnok.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő-testületi döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        gyongyostarjan.hu

        Gyöngyöstarján Község Önkormányzata hirdetőtábláján (Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3. szám)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828193   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.