Műszaki ügyintéző

Gyöngyös Város Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Gazdasági és üzemeltetési feladatkör (1. melléklet/20.)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati beruházások esetében műszaki és energetikai előkészítő és beruházói feladatok. Kommunális kiadások nyomon követése, ellenőrzése, igazolása (közvilágítás, áram, gáz, térfigyelő és rendszámfelismerő rendszer). Önkormányzati intézmények és létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos műszaki feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata, Gyöngyös Város Képviselő-testületének 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki szakképzettség. Villamosmérnök, villamos üzemmérnök vagy épületgépész végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga; gyöngyösi lakóhely, szakirányú gyakorlat, közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképpel ellátott, a pályázó személyes és szakmai motivációit is tartalmazó szakmai önéletrajz.

        A szakmai gyakorlatot igazoló referenciák, okiratok, továbbá a képzettségre és egyéb szakképesítésekre vonatkozó okiratok másolata.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a munkáltatói döntésig kell benyújtani

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németi László nyújt, a 37/510-339 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/15515/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/15515/2016, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

        Személyesen: Németi László, Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A postai úton beküldött pályázatokon az alábbi címet kérjük feltüntetni: Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal, Dr. Kozma Katalin Jegyző Asszony részére. 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. A kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772271   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.