Közterület-felügyelő

Gyöngyös Város Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala
Városrendészet

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Közterület-felügyelői munkakör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának, rendjének, tisztaságának védelme, jogsértések hatékony megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, a közterületen engedélyhez kötött tevékenységek jogszerűségének ellenőrzése, közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében, térfigyelő kamerás rendszer figyelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata, Gyöngyös Város Képviselő-testületének 14/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség, ezen belül különösen, de nem kizárólag főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés; középiskolai végzettség, különösen de nem kizárólag rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség, rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség, középiskolai végezttség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés. ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felső-vagy középfokú rendészeti képesítés; közterület-felügyelői vizsga, közterület-felügyelői gyakorlat; közigazgatási alap-és/vagy szakvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyiri László nyújt, a 37/303-351 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/15497/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/15497/2016, valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.

        Személyesen: Nyíri László, Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 02. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Részletes, fényképpel ellátott, a pályázó személyes és szakmai motivációit is tartalmazó szakmai önéletrajz, továbbá a képzettségre és egyéb képesítésekre vonatkozó okiratok másolatának benyújtásával lehet. A nyertes pályázónak alkalmazását megelőzően a munkakör betöltéséhez egészségi, fizikai, pszichikai alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie, továbbá képesítés hiányában közterület-felügyelői képesítést kell szereznie.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A postai úton beküldött pályázatokon az alábbi címet kérjük feltüntetni: Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Dr. Kozma Katalin Jegyző Asszony részére 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. A kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772272   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.