Intézményvezető

Gyöngyös Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dobó Úti Bölcsőde

bölcsődevezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Dobó utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyöngyös Város Önkormányzata által fenntartott 136 férőhellyel, székhelyen és telephelyen főzőkonyhával működő bölcsődei intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott képesítés,

        257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében előírt tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság; büntetlen előélet; a közalkalmazott nem állhat cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, melyről a megbízást megelőzően nyilatkozik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz; végzettséget, gyakorlati időt igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a döntés meghozatalának napjáig kell benyújtani; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul; az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program; nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Gábor nyújt, a 06-37/510-329 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyös Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/13377/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyös Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/13377/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Hiesz György polgármester, Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Eseti bizottság javaslatát követően képviselő-testületi döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gyöngyös Város Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. október 7.

        www.gyongyos.hu - 2016. október 7.

        Gyöngyösi TV képújsága - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyongyos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757437   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.