Személyügyi ügyintéző

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

személyügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 23. Humánpolitikai feladatkör I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Elkészíti az illetményszámfejtő rendszerben az önkormányzattal és intézményeivel közalkalmazotti, valamint az önkormányzati hivatallal köztisztviselői jogviszonyt létesítő dolgozók kinevezését, kinevezés módosítását, megszüntető okiratát, személyi adatokban történő változását. Továbbítja az intézményekhez és a Magyar Államkincstár felé ügyintézés céljából. Személyi anyagok, közalkalmazotti naprakész nyilvántartása. Távollétek nyilvántartása, rögzítése az illetményszámfejtő rendszerben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzatnál, önkormányzati intézményeknél dolgozó közalkalmazottak, önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők, valamint munkaszerződéssel dolgozók jogviszonyával kapcsolatos munkaügyi iratok elkészítése és munkaügyi feladatok ellátása. Személyügyi anyagok kezelése, az adatok illetményszámfejtő rendszerben történő rögzítése. Képzési tervek elkészítése, továbbítása, nyomon követése. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek nyilvántartása helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselők esetében is. A szervezetet és a munkaterületét szabályzó jogszabályok, belső szabályzatok naprakész ismerete, alkalmazása. Statisztikai jelentések és az ügykörét érintő beszámolók elkészítéséhez adatok szolgáltatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz és Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő

Előnyt jelentő kompetenciák:

        szakterületen szerzett szakmai gyakorlat

        felhasználó szintű illetményszámfejtő rendszer ismerete (KIRA)

        pénzügyi, számviteli végzettség és gyakorlat

        közigazgatási alap- és szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget/eket, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi hatósági bizonyítvány (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben megjelölt alkalmazási feltételeknek megfelel) vagy annak igénylését igazoló dokumentum,

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához,

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatát a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hoffmanné Szabó Gabriella nyújt, a 06-66/581-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.4732/2016. , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.4732/2016., valamint a munkakör megnevezését: személyügyi ügyintéző.

        Személyesen: Hoffmanné Szabó Gabriella, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása után a munkáltató dönt, melyről telefonos és írásbeli tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gyomaendrődi Önkormányzat honlapja - www.gyomaendrod.hu - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a pályázat érvénytelenítésének jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822346   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.