Csárdaszállási Kirendeltség - Ügyintéző

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Csárdaszállási Kirendeltség

Csárdaszállási Kirendeltség - Ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 27. Titkársági feladatkör, II. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés; kulturális közfoglalkoztatás ügyintézése; statisztikák és jelentések készítése, megküldése; képviselő-testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvezése; határozatok rögzítése, továbbítása; képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ügyintézése;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz és Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi hatósági bizonyítvány

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hoffmanné Szabó Gabriella nyújt, a 06-66/581-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.4652/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Csárdaszállási Kirendeltség - Ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.4652/2016., valamint a munkakör megnevezését: Csárdaszállási Kirendeltség - Ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató döntéséről telefonon tájékoztatást kapnak a pályázók.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyomaendrod.hu - 2016. november 18.

        www.csardaszallas.hu - 2016. november 18.

        www.hunya.hu - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A benyújtási határidő a pályázatok beérkezésére vonatkozik!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818503   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.