Szociális ügyintéző

Gyáli Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.07. - 2018.02.26. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 9. pontja szerinti szociális és gyámügyi feladatkör, vagy a 14. pontja szerinti hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Helyi szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés (települési támogatás, beiskolázási segély, köztemetés), továbbá a belföldi jogsegélyek teljesítése, a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázattal összefüggő ügyintézés, a szünidei gyermekétkeztetés feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A feladatkörbe tartozó döntések kiadmányozásra való előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat; vagy Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szkmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        kinevezés előtt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság;

        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 84-85. §-a alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló szakterületen szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat),

        pszichés terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz,

        a végzettséget, képesítéseket igazoló okiratok másolata;

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Flórián-Karvalics Katalin Igazgatási Iroda vezetője nyújt, a 06-29-540-950 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/14702-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/14702-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

        Elektronikus úton Rozgonyi Erik címzetes főjegyző részére a gyalph@gyal.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Jegyzői Titkárság, Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbíráló a pályázatok megtekintése után dönt a pályázók meghallgatásáról. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyal.hu - 2016. október 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769986   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.