Mezőőr

Gulács Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gulács Község Önkormányzata

Mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4842 Gulács, Rákóczi utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gulács község közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme. (Az 1997. évi CLIX. törvény szerint.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        18. életév betöltése

        Cselekvőképesség

        3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre

        A kategóriás vezetői engedély

        Érvényes mezőőri vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        B kategóriás vezetői engedély másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gulács Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4842 Gulács, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2037/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Gulács Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4842 Gulács, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2037/2016., valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2749998   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.