Kölcsönző könyvtáros

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár - Budaörs

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

2040 Budaörs, Károly király u. 20.
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

kölcsönző könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Károly király utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

kölcsönzés, tájékoztatás, szerzeményezés, SZIKLA-ismeret

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, legalább középfokú szakirányú végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú szakirányú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csabay Károly nyújt, a 23/415-405 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár - Budaörs címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F-88/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kölcsönző könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár - Budaörs címére történő megküldésével (2040 Budaörs, Károly király utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F-88/2016, valamint a munkakör megnevezését: kölcsönző könyvtáros.

        Elektronikus úton Csabay Károly részére a csabay.karoly@budaorskonyvtar.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budaörs Város Önkormányzat Honlapja - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Sikeres elbírálást követően erkölcsi bizonyítványt kérünk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a budaorskonyvtar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757454   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.