Általános karbantartó, vízszerelő

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Műszaki és Logisztikai Osztály

általános karbantartó, vízszerelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1096 Budapest, Haller utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet épületeinek, műszaki berendezéseinek biztonságos üzemeltetése. A betegellátás és az üzemvitel zavartalansága érdekében a vízrendszer és fűtésrendszer rendszeres karbantartása, hibák javítása. Egyéb, általános karbantartói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, vízszerelő szakmunkás,

        - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - a pályázó részletes szakmai önéletrajza, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - a képesítést igazoló okiratok másolata, - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet címére történő megküldésével (1096 Budapest, Haller utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 374/2016 , valamint a munkakör megnevezését: általános karbantartó, vízszerelő.         Postai úton, a pályázatnak a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet címére történő megküldésével (1096 Budapest, haller utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 374/2016, valamint a munkakör megnevezését: általános karbantartó, vízszerelő.

        Elektronikus úton Szűcs Attila osztályvezető részére a szucs.attila@kardio.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756440   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.