Belső szállító, kisegítő munkás

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Műszaki és Logisztikai Osztály

belső szállító, kisegítő munkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1096 Budapest, Haller utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet napi működéséhez szükséges szállítási feladatok (étel, gyógyszer, infúzió, bútor, szemét, stb.) végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        targoncavezetői jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - a pályázó részletes szakmai önéletrajza, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - a képesítést igazoló okiratok másolata, - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet címére történő megküldésével (1096 Budapest, Haller utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 698/2016 , valamint a munkakör megnevezését: belső szállító, kisegítő munkás.         Postai úton, a pályázatnak a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet címére történő megküldésével (1096 Budapest, haller utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 698/2016, valamint a munkakör megnevezését: belső szállító, kisegítő munkás.

        Elektronikus úton Szűcs Attila osztályvezető részére a szucs.attila@kardio.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Postai úton: Szűcs Attila osztályvezető részére, cím: 1096 Budapest Haller u. 29., „belső szállító pályázat” megjelöléssel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750096   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.