Szociális gondozó

Gondozási Központ Bátaszék

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ Bátaszék
házi segítségnyújtás

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7145 Sárpilis, Béke tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A településen élő időskorú lakosság szociális helyzetének figyelemmel kísérése. Az önellátási hiány mértékének megfelelően, gondozási-segítési tevékenység végzése, a vonatkozó szakmai jogszabályok alapján. Adminisztrációs feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, általános ápoló, szociális gondozó, szervező,

        idősgondozásban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló okirat/ok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borosné Simon Zsuzsanna nyújt, a 06-74/591-113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Bátaszék címére történő megküldésével (7140 Bátaszék, Budai utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 970/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Bátaszék címére történő megküldésével (7140 Bátaszék, Budai út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 970/2016., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

        Személyesen: Borosné Simon Zsuzsanna, Tolna megye, 7140 Bátaszék, Budai utca 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Írásbeli pályázat alapján, a munkakör betöltésére alkalmasnak tartott pályázó, személyes beszélgetésen vesz részt a vezető gondozóval, valamint az intézményvezetővel, aki egyben a munkáltatói jogkör gyakorlója is. A döntést az intézményvezető hozza.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal hírdetőtáblája - 2016. november 27.

        Bátaszék város honlapja - 2016. november 27.

        Gondozási Központ hírdetőtáblája - 2016. november 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830021   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.