Pénzügyi ügyintéző

Gönci Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gönci Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pont II. besorolási osztály szerinti

Ellátandó feladatok:

Költségvetés, éves beszámoló készítése, havi adatszolgáltatás, kontírozás, könyvelés, analitikus nyilvántartás vezetése, pályázatok kezelése, pénzügyi jelentések, beszámolók készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatok. Könyvelés, rögzítés, analitika vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő- államháztartási szakon,

        Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        Hat hónapos próbaidő vállalásáról szóló nyilatkozat

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatban

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Beáta Dóra jegyző nyújt, a 46/588-355 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5442/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5442/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Személyesen: Nagy Beáta Dóra jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gönci Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2016. november 22.

        Gönc Város honlapja - 2016. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828816   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.