Szociális és mentálhigiénés munkatárs

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

szociális és mentálhigiénés munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hajléktalanok Átmeneti Szállásán folyamatos munkarendben (éjszaka is) ügyeleti tevékenységek végzése, hajléktalan embereknek, megfelelő szociális és mentális segítségnyújtás, szociális ügyintézés, dokumentáció vezetése papír alapon és elektronikus formában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Rugalmasság, precizitás, empátia, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okirat másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4. Hajléktalanok Átmeneti Szállása ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G-337/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Tessedik S. út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G-337/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.

vagy

        Elektronikus úton Forrainé Murányi Judit részére a forras.segito@vnet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, Pest megye, 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 27.

ID: 2830034   Megjelentetés dátuma: 2016.11.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.